baner
>>   Start Zasady pomocy

Odwołania od decyzji GOPS

Stronom przysługuje prawo odwołania od decyzji GOPS-u w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie wnosi się na piśmie. Odwołania należy kierować do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.